Advertorials

Natuur

De Hulk

BERKHOUT

Smalle buitendijkse polder met moeras en open water. Foerageer- en broedgebied voor moerasvogels en slaapplaats voor steltlopers.

Natuur

Eilandspolder

DE RIJP

De Eilandspolder is een beschermd broed- en overwinteringsgebied voor tal van water-, moeras- en weidevogels, zoals de tureluur, grutto, rietgors en ...

Natuur

Staatsbosbeheer

SCHOORL

Het bezoekerscentrum De Schoorlse Duinen ligt aan de voet van het hoogste en breedste duin van Nederland. Vanuit het centrum starten verschillende ...

Bezienswaardigheden
Natuur
Routes

Wandeling rond Fort Spijkerboor

WESTBEEMSTER

Rondom het fort, buiten de gracht, heeft Natuurmonumenten een natuurwandeling uitgezet. De natuur wordt op een zorgvuldige wijze beheerd en in ...

Natuur

de Putten

BERGEN NH

Het gebied bestaat uit ondiepe plassen en is een rijk broedgebied voor grutto, kievit, visdief, bontbekplevier, tureluur en lepelaar

Natuur

HeilooŽrbos

HEILOO

Dit is een groot oud bos, voor kinderen zeer geschikt om leuke spelletjes doen. Op de Kattenberg staat een eeuwenoude boom met allemaal kiertjes en ...

Natuur

Nijenburg

HEILOO

Op de terreinen rond het landgoed komen blauwe reigers, weidvogels en zangvogels voor.

Natuur

Westwouderpolder

ALKMAAR

In de rietlanden en -kragen broeden diverse moeras- en watervogels. In de winter foerageren hier smienten, goudplevieren en soms kolganzen. Gebied is ...

Natuur

Kleimeer

ALKMAAR

Polder met grasland en moerasgebied. Veel weide-, moeras- en rietvogels.

Natuur

Boomerwaal

ALKMAAR

Dit gebied is rijk aan broed- en trekvogels.

Naar Boven